Beeldende Therapie

Wat is beeldende therapie?


De basis van beeldende therapie is het werken met verschillende materialen, technieken en gereedschappen, denk aan: schilderen, tekenen, werken met vilt, speksteen of hout.

Ervaren

Hoe je denkt of doet in het dagelijks leven is zichtbaar in het beeldend werken, de omgang met het materiaal en de houding naar de therapeut. De therapeut zorgt voor ervaringssituaties waardoor er iets kan veranderen of een deel van wat je hebt meegemaakt wordt verwerkt. Daarnaast ervaar je succes in het beeldend werken, je ontdekt nieuwe materialen en technieken en je werkt hiermee op een ontdekkende en experimenterende manier. Het proces wordt belangrijker dan het product, door te genieten van wat je doet ben je minder gericht op het uiteindelijke resultaat. Als je gevoelig bent voor het leveren van prestaties en daardoor stress of druk ervaart kan dit verminderen door beeldend bezig te zijn.

Veranderen

In de therapie kan er geoefend worden met ander gedrag door samen te kijken naar wat er in het beeldend werken gebeurt en naar hoe dit voor de hulpvrager is. Op een andere manier kijken naar het eigen gedrag kan voor een wens tot verandering zorgen bij de hulpvrager. De therapeut sluit hierbij aan door werkvormen en materialen te kiezen die ervoor zorgen dat deze verandering kan plaatsvinden.

Verwerken

Verwerking van wat er is gebeurt in iemands leven kan plaatsvinden door daar een werkstuk bij te maken. Omdat het werkstuk concreet is kan de hulpvrager zelf beslissen wat hij ermee wil doen. De hulpvrager kan het werkstuk aanraken, wegleggen, ernaar kijken of het vernietigen. Hij krijgt daardoor de regie over zijn eigen proces, maar ook over wat er in zijn leven is gebeurd.

Het hulpverleningstraject


Ben je op zoek naar een hulpverleningstraject waar niet praten maar DOEN centraal staat? Een plek waar je mag zijn wie je bent en waar ieder traject uniek is? Lees dan hier meer over hoe dit hulpverleningstraject er uit ziet en wat je van ons kunt verwachten.

Of lees hieronder meer over wie onze beeldende therapeuten zijn en hoe zij jou willen helpen.

Verfkwasten en verf, beeldende therapie, ervaren door te schilderen

Kleurpotloden, beeldende therapie, ervaren door te tekenen